• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3

Oferta

Niniejsza oferta jest skierowana zarówno do osób fizycznych jak i do podmiotów gospodarczych.

Sporządzane przez nas wyceny dotyczą nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych o różnym przeznaczeniu w tym: mieszkalnym, komercyjnym, produkcyjnym oraz innych możliwych.

Ponadto wyceniamy prawa majątkowe, ograniczone prawa rzeczowe, prawa zobowiązaniowe oraz przedsiębiorstwa i wartości know-how.

Sporządzamy wyceny w następujących celach:

 • Sprzedaży/kupna nieruchomości (w tym w ramach postępowań upadłościowych/restrukturyzacyjnych)
 • Zamiany nieruchomości
 • Negocjacji sprzedażowych
 • Wniesienia wkładu niepieniężnego – aportu
 • Ustalenia wysokości podatku od spadku lub darowizny
 • Podziału majątku
 • Przekształceń własnościowych
 • Naliczania opłat i ustalania odszkodowań
 • Zniesienia współwłasności nieruchomości
 • Oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz aktualizacji opłat z tego tytułu
 • Zabezpieczenia hipotecznego
 • Ubezpieczenia obiektów budowlanych
 • Wycena know - how
 • oraz inne, tu niewymienione – po indywidualnym uzgodnieniu