• Slide 1
 • Slide 2

Niezbędne dokumenty

Aby sprawnie wykonać Państwa zlecenie prezentujemy wykaz dokumentów, niezbędnych do wykonania operatu szacunkowego.

Jeśli Klient nie dysponuje którymś z wymienionych dokumentów – nie stanowi to problemu, należy ten fakt zaznaczyć przy ustaleniach dotyczących wyceny. Rzeczoznawca ma możliwość pozyskania dokumentów w odpowiednich Urzędach.

Proszę pamiętać, że z analizy podstawowych dokumentów, może wynikać konieczność zgromadzenia innych dokumentów wyjaśniających wątpliwości.

Nieruchomość lokalowa

 • Numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu
 • Zaświadczenie o samodzielności lokalu (jeżeli dotyczy)
 • Rzut lokalu
 • Akt notarialny nabycia lokalu (jeśli Klient nim już dysponuje) lub kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

 • Numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu (jeśli została ona założona)
 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu
 • Rzut lokalu
 • Kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli lokal jest sprzedawany
UWAGA!
Jeżeli powierzchnia lokalu podana w księdze wieczystej obejmuje również powierzchnie pomieszczeń przynależnych (piwnica, komórka lokatorska, garaż), niezbędne jest przedłożenie stosownego dokumentu np. akt nabycia lokalu, który precyzuje jaka dokładnie jest powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego bez przynależności.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 • Numer księgi wieczystej
 • Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
 • Wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 3 miesiące)
 • Decyzja o warunkach zabudowy (jeśli taka została wydana)
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę (jeśli taka została wydana)
 • Zaświadczenie z urzędu potwierdzające przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań
 • Kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana

Nieruchomość gruntowa zabudowana

 • Numer księgi wieczystej
 • Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
 • Wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 3 miesiące)
 • Dokumentacja techniczna budynku (fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji). W wypadku braku dokumentacji wykonuje się obmiar budynku.
 • Pozwolenie na budowę
  • lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
  • lub pozwolenie na użytkowanie,
 • Kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana

Nieruchomość zabudowana budynkiem w trakcie realizacji

 • Aktualny odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 3 miesiące),
 • Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • Wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 1 miesiąc),
 • Projekt budynku,
 • Dziennik budowy,
 • Pozwolenie na budowę i/lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
 • Kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana;
UWAGA!
Jeśli działka powstała w wyniku podziału lub scalenia - konieczne jest przedłożenie stosownych, prawomocnych decyzji. Dodatkowo w przypadku wyceny nieruchomości komercyjnej i niestandardowej, istnieje prawdopodobieństwo przedstawienia dodatkowych dokumentów, w zależności od przedmiotu wyceny.

 • Nieruchomość lokalowa
 • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana
 • Nieruchomość gruntowa zabudowana
 • Nieruchomość zabudowana budynkiem w trakcie realizacji
 • Numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu
 • Zaświadczenie o samodzielności lokalu (jeżeli dotyczy)
 • Rzut lokalu
 • Akt notarialny nabycia lokalu (jeśli Klient nim już dysponuje) lub kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana
 • Numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu (jeśli została ona założona)
 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu
 • Rzut lokalu
 • Kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli lokal jest sprzedawany
UWAGA!
Jeżeli powierzchnia lokalu podana w księdze wieczystej obejmuje również powierzchnie pomieszczeń przynależnych (piwnica, komórka lokatorska, garaż), niezbędne jest przedłożenie stosownego dokumentu np. akt nabycia lokalu, który precyzuje jaka dokładnie jest powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego bez przynależności.
 • Numer księgi wieczystej
 • Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
 • Wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 3 miesiące)
 • Decyzja o warunkach zabudowy (jeśli taka została wydana)
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę (jeśli taka została wydana)
 • Zaświadczenie z urzędu potwierdzające przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań
 • Kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana
 • Numer księgi wieczystej
 • Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
 • Wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 3 miesiące)
 • Dokumentacja techniczna budynku (fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji). W wypadku braku dokumentacji wykonuje się obmiar budynku.
 • Pozwolenie na budowę
  • lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
  • lub pozwolenie na użytkowanie,
 • Kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 3 miesiące),
 • Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • Wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 1 miesiąc),
 • Projekt budynku,
 • Dziennik budowy,
 • Pozwolenie na budowę i/lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
 • Kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana;
UWAGA!
Jeśli działka powstała w wyniku podziału lub scalenia - konieczne jest przedłożenie stosownych, prawomocnych decyzji. Dodatkowo w przypadku wyceny nieruchomości komercyjnej i niestandardowej, istnieje prawdopodobieństwo przedstawienia dodatkowych dokumentów, w zależności od przedmiotu wyceny.