• Slide 1
  • Slide 2

Analiza

Poza główną działalnością - wyceną nieruchomości i przedsiębiorstw – można zlecić nam dodatkowe usługi związane m.in. z rynkiem nieruchomości.

W szczególności jest to sporządzanie opracowań i ekspertyz oraz doradztwo w zakresie pozyskiwania, zakupu i procesu inwestowania w nieruchomości, a także doradztwo w zakresie stanu prawnego nieruchomości i jego regulowania.

Analizy przeprowadzamy zarówno dla klientów indywidualnych planujących zakup/sprzedaż mieszkania, domu lub działki oraz dla przedsiębiorców zamierzających pozyskać lub zbadać nieruchomość przeznaczoną na cele inwestycyjne lub przeznaczoną do sprzedaży.

Opracowanie analizy rynku nieruchomości

  • Analiza lokalnego rynku
  • Badanie trendów cenowych
  • Analiza transakcji na lokalnym rynku
  • Analiza na potrzeby indywidualnych klientów

Opracowanie analizy lokalizacji

  • Badanie stanu formalno-prawnego nieruchomości
  • Szczegółowy opis lokalizacji – komunikacja, infrastruktura techniczna i społeczna
  • Analiza SWOT wybranej lokalizacji
  • Analiza możliwości zabudowy oraz rodzaju inwestycji
  • Oszacowanie wartości nieruchomości

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości

Na zlecenie klienta przeprowadzić możemy badanie stanu prawnego nieruchomości. Do tego celu pozyskujemy wymagane dokumenty i kompleksowo badamy stan prawny.

Podczas analizy wskazujemy różnice pomiędzy stanem uwidocznionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym i na zlecenie Klienta usuwamy w/w rozbieżności.